Обратно

Сфери на дейност

Процесуално представителство по граждански и търговски дела и несъстоятелност

Доковска, Атанасов и съдружници осъществява процесуално представителство на местни и чуждестранни лица пред общите съдилища и арбитражите в Република България. Дружеството се старае да осигурява качествена и надеждна правна защита на правата и законните интереси на своите клиенти по граждански и търговски дела, включително по дела, свързани с несъстоятелност, във всяка една фаза на съответното производство.

Нашият екип в тази сфера

Георги Атанасов

Георги Атанасов

Съдружник
Цветана Чуклева

Цветана Чуклева

Съдружник
Михаил Бояджиев

Михаил Бояджиев

Съдружник
Петър Антонов

Петър Антонов

Съдружник
Георги Сланчев

Георги Сланчев

Съдружник
Андон Добчев

Андон Добчев

Адвокат
Виж всички