Our team

Activities:

  • Консултации в областта на гражданското и търговско право
  • Процесуално представителство по граждански и търговски дела и несъстоятелност
  • Консултации в областта на административното и данъчното право
  • Процесуално представителство по административни и данъчни дела
  • Подготовка на договори
  • Изготвяне на документи и книжа в областта на дружественото право
  • Участие в преговори за сключване на граждански и търговски сделки

Contacts

e-mail:d.bozhilova@lawdap.com
Тел.: (+359 2) 923 87 10

Десислава Божилова

Адвокат

Завършила Юридическия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски”.

Адвокат в Софийската адвокатска колегия от 2014 г.

Практикува в областта на гражданското, търговското, облигационното право и семейното право.

Ползва писмено и говоримо английски език.