Нашият екип

Сфери на дейност:

  • Консултации в областта на гражданското и търговско право
  • Процесуално представителство по граждански и търговски дела и несъстоятелност
  • Консултации в областта на административното и данъчното право
  • Процесуално представителство по административни и данъчни дела
  • Подготовка на договори
  • Изготвяне на документи и книжа в областта на дружественото право

Контакти

e-mail:a.dobchev@lawdap.com
Тел.: (+359 2) 923 87 10

Андон Добчев

Адвокат

Завършил Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”.

Адвокат в Софийската адвокатска колегия от 2016 г.

Практикува в областта на облигационното, вещното, търговското и административното право.

Осъществява процесуално представителство по граждански, търговски и административни дела.

Носител на награда на Съюза на юристите в България за студент с отличен успех и изявен научноизследователски интерес (2011 г.).

Носител на първа награда в конкурса на Висшия адвокатски съвет за студенти по право (2013 г.).

Носител на награда на Ректора на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за постижения в областта на правната наука (2014 г.).

Носител на награда „Д-р Илко Ескенази“  в областта на правото на Международна фондация „Св. св. Кирил и Методий“ (2016 г.)

Автор на статии, публикувани в специализирания юридически печат.

Председател на Борда на директорите на Фондация "Институт за правна информация" (2018-).

Ползва писмено и говоримо английски език.

Банков синдик, вписан в регистъра на Българската народна банка.

Дипломиран медиатор.

Публикации...

Виж всички

Съдебните заседатели в наказателния процеs. Практическото несъвершенство при назначаването им // Общество и право, 2014, бр. 1.

06.01.2014

Съвременни предизвикателства при приложението на нормата на чл. 41 от Закона за адвокатурата // Адвокатски преглед, 2014, бр. 1.

06.01.2014

Престъпление или хоби е металдетектингът? // Адвокатски преглед, 2015, бр. 6.

08.06.2015

Свидетелят в наказателния процес, За правото му на възнаграждение за загубения работен ден и да му бъдат възстановени разноските, които е направил // Общество и право, 2016, бр. 3.

07.03.2016