Обратно

Сфери на дейност

Процесуално представителство по административни и данъчни дела

Адвокатското дружество осъществява процесуално представителство на физически и юридически лица във всички сфери на административното и данъчното право както във фазата на административното обжалване на административните актове, така и във фазата по съдебното им оспорване. Съществена част от случаите, по които дружеството осъществява процесуално представителство, са свързани с прилагането на данъчните, съответно на процесуалните закони, нормативните актове в областта на устройство не територията, обществените поръчки, конкуренцията, енергетиката, концесиите, приватизацията, защитата на потребителите и др.

Нашият екип в тази сфера

Георги Атанасов

Георги Атанасов

Съдружник
Цветана Чуклева

Цветана Чуклева

Съдружник
Михаил Бояджиев

Михаил Бояджиев

Съдружник
Петър Антонов

Петър Антонов

Съдружник
Георги Сланчев

Георги Сланчев

Съдружник
Андон Добчев

Андон Добчев

Адвокат
Виж всички